Žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

Dňa 09.05.2023 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Cieľom návrhu vyhlášky je v súlade s ustanoveniami zákona upraviť vzory tlačív na podávanie žalobného zámeru, prihlášky k žalobnému zámeru, odvolania súhlasu s účasťou na žalobnom zámere, a výšku úhrady za podanie prihlášky spotrebiteľa k žalobnému zámeru a za odvolanie súhlasu prihláseného spotrebiteľa.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.