Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Mimozmluvná zodpovednosť umelej inteligencie

9.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 08.12.2022 bol v MPK zverejnený návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení pravidiel mimozmluvnej občianskoprávnej zodpovednosti umelej inteligencii (smernica o zodpovednosti za umelú inteligenciu).

Digitálne prvky a systémy

26.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 18.10.2022 bol v MPK zverejnený návrh materiálu Národná stratégia digitálnych zručností Slovenskej republiky a Akčný plán na roky 2023 – 2026. Materiál vychádza z aplikačnej praxe z dôvodu intenzívneho nasadzovania digitálnych prvkov a systémov, takmer vo všetkých oblastiach ekonomiky, priemyslu a spoločnosti. Materiál reaguje na nevyhnutnú aktívnu podpora nielen zo strany štátu, ale aj ostatných zástupcov spoločnosti s cieľom budovať digitálnu gramotnosť a kompetencie širokej, nielen odbornej verejnosti, majúcej za cieľ dosiahnuť fungovanie udržateľnej, modernej a napredujúcej spoločnosti.

Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore 2022 – 2023

28.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.04.2022 bol v MPK zverejnený akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 – 2023. Materiál reaguje na čoraz intenzívnejšiu prítomnosť detí v online priestore, podmienenú aj pandémiou COVID-19, v ktorej dôsledku deti trávili oveľa viac času pred obrazovkami počítačov a displejmi smartfónov.

Právna úprava šírenia nedovoleného obsahu

23.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 19.04.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsahu, ktorého cieľom je vytvoriť v oblasti opatrení proti šíreniu nedovoleného obsahu právnu úpravu, ktorá bude mať povahu lex generalis.

Nový zákon o elektronických komunikáciách

10.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 02.11.2021 bol prijatý zákon o elektronických komunikáciách, ktorým bol zrušený doterajší zákon č. 351/2011 Z.z. (ďalej len ako „Zákon“).