Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Novela Trestného zákona v MPK

2.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 30.11.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len ako „návrh zákona“).

Akčný plán riešenia šikanovania v školách

1.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 30.11.2021 bol v MPK zverejnený Akčný plán riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach na roky 2022 – 2023 (ďalej len ako „Akčný plán“) na zabezpečenie prevencie proti negatívnym javom v školách a školských zariadeniach.

e-Výmenný lístok k lekárovi

30.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

V tomto článku sa budeme venovať elektronickému výmennému lístku v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.[1]

Nedodanie tovaru eshopom

22.11.2021

JUDr. Monika Ivanová

Ako postupovať ak tovar, ktorý som si objednal z e-shopu a zaplatil na základe zaslanej predfaktúry, mi nebol doručený a predajca na moje dopyty nereaguje?