Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Celoúnijná platnosť určitých zákazov vedenia vozidla

27.11.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 23.11.2023 bo v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o celoúnijnej platnosti určitých zákazov vedenia vozidla. Cieľom návrhu je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany všetkým účastníkom cestnej premávky v Únii.

Smernica o vodičských preukazoch

27.11.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 23.11.2023 bo v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o vodičských preukazoch. Cieľom návrhu je podporiť úsilie v oblasti znižovania úmrtnosti a vážnych zranení na cestách a ďalšieho znižovania administratívneho zaťaženia a prekážok brániacich voľnému pohybu občanov v EÚ.

Právo pacienta na bezplatnú kópiu zdravotnej dokumentácie

22.11.2023

Alexandra Močárová

Zdravotná dokumentácie je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Ide teda o dokumentáciu, ktorá obsahuje informácie o anamnéze, vyšetreniach a ďalšie údaje týkajúce sa zdravotného stavu pacienta. Vyplýva to z ust. § 2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len „Zákon o zdravotnej starostlivosti“).

Rozšírenie tabakových výrobkov o zahrievaný tabakový výrobok

6.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 02.11.2023 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu je rozšíriť kategóriu tabakových výrobkov o nový tabakový výrobok, ktorým je zahrievaný tabakový výrobok. Vzhľadom na zákaz uvádzať na trh tabakové výrobky s charakteristickou arómou alebo obsahujúce arómy v akýchkoľvek ich zložkách, ako napríklad vo filtroch, papieroch, baleniach, kapsuliach, alebo akékoľvek technické prvky umožňujúce zmenu vône alebo chuti dotknutých tabakových výrobkov alebo ich intenzity dymu, ktorý už existuje pre cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, sa bude tento zákaz uplatňovať aj na zahrievané tabakové výrobky. V prípade zahrievaných tabakových výrobkov, pokiaľ ide o tabakové výrobky na fajčenie, sa nemôžu udeľovať výnimky z povinnosti uvádzať informačný odkaz a kombinované zdravotné varovania.