Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Sprísnenie zaobchádzania s látkami anabolickým alebo iný hormonálnym účinkom

1.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.09.2021 bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej len ako „novela zákona“).v oblasti neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným látkami s hormonálnym účinkom.

Príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa

14.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Od 1.1.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 319/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“).

Cieľom prijatej novely je dosiahnuť viacero pozitívnych výsledkov v oblasti športu a podporiť rozvoj športu na Slovensku.

Novela rozširuje Zákonník práce o nové ustanovenie, a to § 152b, ktorým sa zavádza nový inštitút – príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Zodpovednosť lyžiara za úraz na trati

30.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Aké sú povinnosti lyžiara na lyžiarskej trati? Ako je upravená zodpovednosť za spôsobenie úrazu pod vplyvom alkoholu inému lyžiarovi?

Účasť žiaka oslobodeného z telesnej výchovy na lyžiarskom výcviku

30.1.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Ako máme riešiť situáciu, keď sa rodič dožaduje, aby jeho sa jeho dieťa (žiak oslobodený od predmetu telesná výchova) zúčastnilo na lyžiarskom kurze, ktorý poriada škola. Kto bude zodpovedný za prípadný úraz žiaka?

Zodpovednosť za deti na lyžiarskom svahu

30.1.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Škola organizuje lyžiarsky výcvik, na ktorý si objednáva aj inštruktora. Kto je v takomto prípade zodpovedný za deti na svahu?