Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Novela k zákazu držania psa na reťazi

28.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 22.06.2021 NRSR schválila novelu zákona  č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorá upravuje držanie psov na reťazi.

Zvýšená ochrana týraných zvierat

2.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.09.2020 schválila NRSR zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pes ako „živá bytosť“ a pohryznutie psom

20.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. septembra 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V zmysle uvedenej novely pes už nebude vecou, ale ako živý tvor bude mať osobitné postavenie. 

Povinné čipovanie zvierat

19.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme povinní mať začipovaného psa?

Chov exotických zvierat

5.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Tendencia chovu exotických zvierat sa rozrastá aj na Slovensku. Keďže si stále viac Slovákov namiesto psa alebo mačky za domáceho miláčika vyberá opice, papagáje alebo aj tigre, rozhodli sme sa zhrnúť povinnosti budúceho chovateľa do uceleného prehľadu, ktorý mu pomôže lepšie sa orientovať v problematike získavania povolení na chov exotického zvieraťa.