Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Obmedzenie distribúcie poštových zásielok v súvislosti s COVID-19

26.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 21.10.2020 Vláda SR schválila novelu nariadenia, ktorou sa upravujú podmienky výberu a distribúcie poštových zásielok odlišne od ustanovení zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v platnom znení.

Otvorenie poštovej zásielky poštovým úradom

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie poukázať na možnosť poštového podniku spočívajúcu v otvorení poštových zásielok a skúmaní ich obsahu.

Peniaze ako obsah poštovej zásielky

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžu byť obsahom poštovej zásielky aj peniaze?

Odopretie prijatia poštovej zásielky a s tým spojené právne následky

3.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžem pri doručení poštovej zásielky odmietnuť jej prevzatie? Aké sú s tým spojené právne následky?