Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zvýšená ochrana týraných zvierat

2.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.09.2020 schválila NRSR zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravované opatrenie v oblasti námornej bezpečnosti

11.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.09.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky (ďalej ako „Návrh opatrenia o odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky“).

Zmena v posudzovaní elektrických kolobežiek

23.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Preprava elektrickými kolobežkami v poslednom období zaznamenala prudký nárast, nakoľko ide o efektívny a pomerne rýchly spôsob prepravy po meste. Odborný článok sa zaoberá zmenou pri klasifikácii elektrických kolobežiek, ku ktorej dôjde od 1. januára 2020.