Legislatívne správy

Podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

19.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 11.05.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 251/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií.

Novela zákona o občianskych preukazoch

19.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 04.05.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch (ďalej len „zákon o OP“), ktorej cieľom bolo doplniť ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre.

Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore 2022 – 2023

27.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.04.2022 bol v MPK zverejnený akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 – 2023. Materiál reaguje na čoraz intenzívnejšiu prítomnosť detí v online priestore, podmienenú aj pandémiou COVID-19, v ktorej dôsledku deti trávili oveľa viac času pred obrazovkami počítačov a displejmi smartfónov.

Nový zákon o poľovníctve

27.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.04.2022 bol v MPK zverejnený nový zákon o poľovníctve.

Kontrola plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

25.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 07.04.2022 bola zverejnená predbežná informácia k pripravovanému nariadeniu, ktorým sa zriaďuje systém kontrol a sankcií v súvislosti s niektorými intervenciami a opatreniami stanovenými v strategickom pláne Spoločnej poľnohospodárskej politiky.