Legislatívne správy

Zákon o vinohradníctve a vinárstve

29. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 27.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k zákonu o vinohradníctve a vinárstve.

Schválená podpora výrobcov zelenej energie

29. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 02.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Novelou sa znižuje ročný objem finančných nákladov predĺžením doby podpory a súčasným znížením ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky.

Efektívnejšie vymáhanie exekúcii zrážkami zo mzdy

14. 7. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.07.2021 bola v MPK zverejnená novela nariadenia č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy alebo iných príjmov v exekúcii a suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy nezohľadňuje výšku mzdy povinného tak, aby základná suma proporcionálne rástla s ohľadom na výšku jeho mzdy.[1]

Novela k zákazu držania psa na reťazi

28. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 22.06.2021 NRSR schválila novelu zákona  č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorá upravuje držanie psov na reťazi.

Bezplatné dlhové a rodinné poradenstvo

24. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 17.06.2021 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorou sa zavádza bezplatné dlhové poradenstvo a bezplatné poradenstvo (vrátane psychologického) jednotlivcovi a rodine zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch.