Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Správa o stave ochrany osobných údajov v SR 2019

19.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej ako „Úrad“) vykonal v období od 25. mája 2018 do 24. mája 2019 kontrolu zameranú na spracúvanie osobných údajov. V nasledujúcom článku prinášame výsledky kontrolných zistení Úradu, spolu so zhrnutím skutkového stavu jednotlivých prípadov. 

Neoprávnená inštalácia kamerového systému na bytovom dome

28.6.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Aké možnosti ochrany prislúchajú spoluvlastníkovi proti umiestnenému kamerovému systému na bytovom dome ak nesúhlasí so snímaním kamerami?