Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Odborný dozor nad plavidlami a vodnými cestami

2.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 25.11.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe.

Rozvoj elektromobility v SR

14.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 10.11.2022 bol v MPK zverejnený materiál Návrh akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2022).